Beoordelen en bepalen risicogestuurde maatregelen (november 2023)

In korte tijd praktisch toepasbare kennis opdoen! De opleiding ‘Beoordelen en bepalen risicogestuurde maatregelen’ geeft u goede handvatten voor het uitbesteden of zelf bepalen van risicogestuurde maatregelen op basis van rioolinspectiegegevens, omgevingskenmerken en andere onderzoeken.

Traject:
U bepaalt zelf welke onderdelen u wel of niet wilt volgen. U ontvangt achteraf een deelnamebewijs voor de onderdelen die u heeft gevolgd. U kunt deze opleiding goed combineren ‘Opleiding relinen december 2023’.

Locatie, data, tijden:

 • Instructieruimte InRIO Heumen of vergaderlocatie regio Nijmegen
 • woensdag en/of donderdag (november 2023)
 • Aanvang 10:00 uur, afsluiting 16:00 uur (tot 18:00 uur gelegenheid tot napraten/tijd voor eigen project)
 • Lunch inbegrepen

Onderwerpen:

 • Dag 1 Visuele inspectie van riolen (29 nov)
 • Dag 2 Bepalen risicogestuurde maatregelen (30 nov)

Deelnemers en docent:

 • Minimaal 4 en maximaal 16 deelnemers (vol = vol)
 • Niveau deelnemers minimaal MBO+ / HBO+
 • Doelgroepen: Rioolbeheerders, projectleiders, adviseurs, werkvoorbereiders, toezichthouders, directievoerders en uitvoerders.
 • Docent: Edith Jansen (ZKS gecertificeerd adviseur rioolrenovaties)

Kosten:

 • Administratiekosten per correspondentie/factuuradres: EUR 125,00 (excl. btw) *1x per inschrijving voor één of meerdere opleidingen tegelijkertijd
 • Inschrijfkosten 2-daagse opleiding relinen per deelnemer: EUR 860,00 (excl. btw)
 • Optioneel: diner, avondprogramma, overnachting en ontbijt p.p.: EUR 235,00 (excl. btw) per overnachting voor één persoon

Inhoud cursus:
Dag 1 Visuele inspectie van riolen

 • Materialen en afmetingen rioolleidingen en -putten.
 • Technieken reinigen,  inspecteren en frezen van rioolleidingen.
 • Herkennen verdachte locaties asbesthoudend voegenkit.
 • Input uitvraag en beoordelen kwaliteit uitgevoerde reiniging en inspectie.
 • Toestandsaspecten bij visuele inspectie (met invloed op ringstabiliteit, waterdichtheid en/of afstroming).
 • Werkvorm: theorie+ casuïstiek.

Leerdoelen van deze module:

 • Inzicht in de beschikbare technieken voor het
  reinigen, inspecteren en frezen van vrijverval rioolleidingen.
 • Handvatten voor keuzemomenten voor de inzet
  en kwaliteitsborging van deze technieken (en verschillende typen).
 • Kennis van de toestandsaspecten volgens de NEN-EN 13508-2 en de invloed op ringstabiliteit, waterdichtheid en/of afstroming voor uw beheersituatie.

 Dag 2 Nader onderzoek en bepalen risicogestuurde maatregelen

 • Nader onderzoek riolen (hoogteligging, stabiliteit riool en bodem etc).
 • Nader onderzoek betonkwaliteit (destructief).
 • Inleiding asset management
 • Bepalen maatwerk ingrijpmaatstaven voor risicogestuurd rioleringsbeheer (voor uw eigen gebiedskenmerken).
 • Maken risicogestuurd maatregelplan riolering.
 • Lesmateriaal: hand outs, normen en richtlijnen voor zover vrij verkrijgbaar (overige ter inzage).
 • Werkvorm: theorie + casus gebaseerd op praktijksituaties deelnemers.

Informatie of nemen optie:

Voor meer informatie of een optie als deelnemer, kunt u een mailbericht sturen naar cursussen@inrio.nl (of telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 024 – 66 395 77).