Scope

InRIO advies- en ingenieursbureau B.V. geeft praktijkgerichte ondersteuning op het gebied van riolering en water. Daarbij ligt een sterke focus op het gebied van rioolbeheer en rioolrenovaties. Van planvorming en ontwerp tot en met kwaliteitscontrole tijdens en na uitvoering. Van opleiden tot en met volledig ontzorgen.

U kunt bij InRIO terecht voor:
– Advies (operationeel, strategisch en beleidsmatig);
– Maatregelplannen;
– Maken Programma van Eisen en ontwerp (CIPP en nieuwe aanleg);
– Contractvorming (o.a. RAW-bestekken);
– Uitvoeringsbegeleiding en -controle (incl. proefstukken);
– Opleidingen en opleidingtrajecten.