logo
adviesBeoordelen riolenkousproefstukcursus Advies en beleidBeoordelen riolen en maatregelenplannenControle uitvoering testen proefstukken
InRIO advies- voorbeeldprojecten - InRIO brochures advies

Beoordelen riolen & maatregelenplannen

InRIO heeft een methode ontwikkeld (WRI,TRI) waardoor u snel en goedkoop een overzicht krijgt van de kwaliteit van het riool in de vorm van een werkbestand. De in 2012 ontwikkelde BRI is een geavanceerde geautomatiseerde beoordeling met prioritering en passende maatregelen op object en strengniveau. U kunt er zelf mee aan de slag of dit aan InRIO of derden uitbesteden. U ziet gelijk waar direct ingrijpen nodig is.

U levert originele SUF 2.0 en 2.1 bestanden aan. Wij verwerken deze tot een gekleurd en filterbaar werkbestand in Excel (WRI en BRI). Wij maken onderscheid in schades in de leiding, in de put en bij de inlaat. Nieuw zijn de toevoeging van coördinaten en prioritering van schades op drie niveaus: stabiliteit, waterdichtheid en afstroming. Als u ons ook de putcoördinaten aanlevert, kunnen wij alle relevante schades en acties ook op een gelaagde themakaart (TRI) weergeven. Deze ontvangt u als PDF, DGN of DXF bestand. De WRI, TRI en BRI gebruikt InRIO als goede basis bij het beoordelen van de rioolinspecties en andere input voor het maken van (integrale) maatregelenplannen. Als gewenst bepaalt InRIO ook de kosten voor u en berekent de contante waarden bij vergelijk van verschillende beheer strategieën. De benodigde adviestijd is sterk afhankelijk van het door u gewenste detailniveau (van quick scan op bais van SUF gegevens t/m uitgebreide maatregelenplannen inclusief bepalen werkzaamheden, ontwerpparameters, hoeveelheden en kosten als basis voor een Programma van Eisen of bestek). De BRI is een hoogwaardige en genuanceerde methode waarmee u op basis van de aangeleverde inspectiegegevens een geautomatiseerd maatregelenplan krijgt met prioritering van maatregelen. De BRI maakt onderscheid tussen:

De prioritering is onderverdeeld in:

De geautomatiseerde beoordeling is voldoende voor prioritering van integrale plannen op wijkniveau en als input voor beleidsplannen. Voor het maken van operationele plannen en bestekken is het nodig om de BRI handmatig te verfijnen op basis van videobeelden, klachten en overige informatie over omgevingsfactoren en andere plannen. Dit kan de gemeente zelf doen, uitbesteden aan InRIO of uitbesteden aan derden. Ook van de verfijnde versie (BRIb of MRP) kan InRIO snel een maatregelentekening maken zodat u de operationele plannen visueel kunt communiceren en een goede basis voor uw bestekstekeningen heeft. Het visueel beoordelen van inspectiegegevens op basis van een BRI geeft u meer dan 50% tijdswinst bij het beoordelen en bepalen van operationele maatregelen. Al u het wenst plaatst InRIO een Makro op uw computer waarmee u via de schaderegels in de BRI direct naar de videobeelden door kunt klikken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edith Jansen (tel: 024-6639577 of 06-14507830).

Excel
Werkbestand in Excel (WRI)

TRIGelaagde themakaart (TRI)